Meie moto on:
"Igal inimesel on õigus olla ära kuulatud ning kuulda võetud"

          
 

Ole kursis:

1. Poliitikauuringute keskus Praxis www.praxis.ee
2. Avatud Eesti Fond www.oef.org.ee
3. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit www.emsl.ee 
VAESUST KOGEVATE INIMESTE KOHTUMINE

13.-14. mail 2011 toimus Brüsselis 10. Euroopa vaesust kogevate inimeste kohtumine. Kokkuvõtet näete klikkides alloleval pildil.

 


Struktuur

Võrgustiku liikmeks võib olla iga juriidiline isik oma volitatud esindaja kaudu, kes vastab ühingu põhikirja nõuetele ning mittefornaalse võrgustiku esindajast füüsiline isik.

Võrgustiku kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

Võrgustikul on juhatus, mis ühingut üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ja esindab. Juhatusel võib olla kaks kuni seitse liiget. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Ühingut esindab kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees, kes kutsub kokku juhatuse vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kaks korda aastas.


Täpsema info võrgustiku liikmelisuse ja juhtimise kohta leiate põhikirjast.

- - - -

Võrgustiku struktuurist ning sellega seotud toimemehanismist räägime meie ühisel kokkusaamisel, mille toimumisest me teavitame vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega tegelevaid kodanikeühendusi Eestis. Info kohtumise toimumise kohta saab olema kättesaadav ka meie kodulehe uudiste osas.

Loodame, et meie info jõuab õigeaegselt Teieni.ja EAPN Eesti esindajatena ootame teie aktiivset osalemist, et panna tugev alus meie ühise võrgustiku tegevusele.