Meie moto on:
"Igal inimesel on õigus olla ära kuulatud ning kuulda võetud"

          
 

Ole kursis:

1. Poliitikauuringute keskus Praxis www.praxis.ee
2. Avatud Eesti Fond www.oef.org.ee
3. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit www.emsl.ee 
VAESUST KOGEVATE INIMESTE KOHTUMINE

13.-14. mail 2011 toimus Brüsselis 10. Euroopa vaesust kogevate inimeste kohtumine. Kokkuvõtet näete klikkides alloleval pildil.

 


Tegevus

MIS ON VAESUS?
Allikas "Vaesuse suundumused Eestis ja Euroopas",
Andres Võrk, 20.01.2009.a.

Vaesus on nälg
Vaesus on puhta joogivee puudus
Vaesus on eluaseme puudus
Vaesus on ilmajäetus meditsiinilisest abist
Vaesus on võimaluse puudus kooli minna
Vaesus on tööta olek
Vaesus on hirm tuleviku ees
Vaesus on võimaluste ja vabaduse puudus


VAESUSE PEAMISED TEGURID,
EAPN võrgustiku kogemuste põhjal www.eapn.eu

- tööpuudus või selle ebapiisav kvaliteet, sh. madalapalgalised või ebakindlad töökohtad, kuna see piirab juurdepääsu inimväärsele sissetulekule

- madal haridustase ja ebapiisavad oskused, sest see piirab inimeste võimet juurdepääsu parematele töökohtadele

- lasterikkaid ja üksikvanemaga pered kipuvad olema suuremas vaesusriskis, sest neil on suuremad kulud, nad on üldjuhul madalama sissetulekuga ja vanematel on  raskem omandada hästi tasustatud töökohti;


- naised kuuluvad üldjuhul suuremasse vaesusriski, kui mehed. Neil on väiksem pension, neil on rohkem palgata hooldamise kohustusi ja nad saavad oma töö eest sageli madalamat palka.

- puue või halb tervis, kuna see piirab juurdepääsu tööhõivele ning suurendab igapäevaseid kulusid;

- kuulumine rahvusvähemusse, sh mustlased ja sisserändajad / dokumentideta migrandid kannatavad eelkõige diskrimineerimise ja rassismi all ning seetõttu on neil raskendatud juurdepääs tööhõivele ja sotsiaalteenustele.


Eestisiseselt räägime me peamiselt järgmistest vaesuse riskigruppidest:

- töötud
- üksikvanemad
- puudega või halva tervisega inimesed
- eakad
- noored pered
- paljulapselised pered
- lastekodudest elluastujad
- vanglast vabanenud
- laenu-ja liisinguorjusesse langenud inimesed
- muukeelsed
- madalapalgalised
- sõltuvushäiretega inimesed