Meie moto on:
"Igal inimesel on õigus olla ära kuulatud ning kuulda võetud"

          
 

Ole kursis:

1. Poliitikauuringute keskus Praxis www.praxis.ee
2. Avatud Eesti Fond www.oef.org.ee
3. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit www.emsl.ee 
VAESUST KOGEVATE INIMESTE KOHTUMINE

13.-14. mail 2011 toimus Brüsselis 10. Euroopa vaesust kogevate inimeste kohtumine. Kokkuvõtet näete klikkides alloleval pildil.

 


Seadusandlus

Õigusabi vajavatel inimestel on õigus, toetudes Riigi Õigusabi Seadusele, saada tuge ja nõustamist mistahes advokaadibüroost. Lisaks on olemas määrus, mis kehtestab riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise korra ja tasumäärad ning riigi õigusabi kulude hüvitamise ulatuse ja korra  ning vastav infornatsioon on kättesaadav Justiitsministeeriumi koduleheküljel.

Kõige põhjalikumad ja detailsemad ettekirjutused sotsiaalsete õiguste valdkonnas sisalduvad Euroopa sotsiaalhartas, millega Eesti on liitunud 2000.a. 

Eesti Vabariigi Põhiseadus
Eesti Vabariigi Lastekaitseseadus
Aktiivsena vananemise arengukava 2013–2020 
Euroopa Sotsiaalharta
Perekonnaseadus
Puuetega inimeste õiguste konventsioon
Sotsiaalhoolekandeseadus
Varjupaiga taotlemine
Lapse õiguste konventsioon
Lissaboni strateegia
Euroopa 2020
Strateegia “Euroopa 2020” Eesti esialgsed eesmärgid